Kontrolsag

Kontrolgrupper

Untitled-3-300x199Der er stor fokus på socialt bedrageri. Alle kommuner har etableret såkaldte kontrolgrupper, som går meget hårdt til værks.

En kontrolsag kan starte på grundlag af en anonym anmeldelse, ved myndighedernes egne iagttagelser eller ved samkøring med SKATs registre.

Når man modtager sociale ydelser, har myndighederne vidtgående kompetencer til at indhente oplysninger om dig.

Det kan dreje sig om indhentelse af kontoudtog fra banken, henvendelse til naboer og institutioner, og der kan være observationer på din bopæl f.eks. om eksmandens bil holder parkeret dér. Endvidere kan kommunen indhente oplysninger fra SKAT, banken, arbejdsløshedskasse m. fl.

KONTROLSAG HOS FORVALTNINGEN

Du kan ikke forhindre, at kontrolgruppen indsamler den slags private oplysninger om dig. Når man er social klient, er man gjort retsløs.

Møde med kontrolgruppen

Kontrolgruppen kan beslutte at indkalde dig til et møde for at få sagen belyst. Hvis du ikke møder op, kan kontrolgruppen selv udarbejde en såkaldt sagsfremstilling. Denne skal dog sendes til udtalelse hos dig, og når dette er sket, kan myndigheden træffe beslutning. Beslutning kan gå ud på at udbetalingen er sket med urette, således at der skal ske tilbagebetaling.

Myndighedens afgørelse kan man påklage.

Skal man udtale sig?

Når man møder til samtale hos en kontrolgruppe har man ret til at få oplyst:

  1. Om der er en konkret mistanke om, at der er begået noget strafbart.
  2. Om det kan udelukkes, at de oplysninger, som kommunen ønsker, kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.

Hvis der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold, har man ikke pligt til at udtale sig.

Det beror på en konkret vurdering, om det er en god idé ikke at udtale sig til kontrolgruppen.

Hvis kontrolgruppen overvejer at indgive politianmeldelse mod dig, så er det fortiden, som det dreje sig om. Det er således kun det, der tidligere er sket, man kan nægte  at udtale sig om.

Selv om du evt. er mistænkt for socialt bedrageri, har du stadig ret til at modtage sociale ydelser. Det kan indebære, at du er nødsaget til at oplyse myndigheden om din aktuelle situation.

Ikke hjælp til kontrolsagen

Det offentlige yder ikke midler til en rådgiver, når der er tale om en kontrolsag hos kommunen.

De fleste kontrolsager kan borgeren selv klare uden problemer. Det vil være en god idé at tage en god ven eller veninde med som bisidder. Det stiver én af.

Situationen kan imidlertid være så tricky at hjælp kan være nødvendig.

Det kan koste fra 2000 kr. til 6000 kr. at få en advokat til at gå ind i en kontrolsag der verserer hos kommunen.

Advokaten kan sikre at sagen fra starten kommer ned på jorden. En sag der er kørt af sporet, er vanskelig at rette op. Pengene til advokaten kan være blevet givet godt ud.

Ring til 27 20 13 01 hvis du ønsker advokatbistand i en kommunal kontrolsag.