forside

Man kan let komme til at begå en fejl, når man modtager sociale ydelser, dagpenge, førtidspension, kontanthjælp mv.  Sådanne fejl kan give  dig store problemer.

Som forsvarsadvokat har jeg stor erfaring med sager om socialt bedrageri.

Sociale sager har to niveauer.


Untitled-1

De kan starte som en kontrolsag hos forvaltningen

Du  kan ikke få beskikket en advokat, når sagen behandles hos kommunen. Du kan selv vælge en advokat.

Untitled-2

Sagen kan blive anmeldt til politiet

Er sagen sendt til politiet, kan du få beskikket en forsvarer.


michael-bjoern-hansen-retten

Michael Bjørn Hansen, advokat

Har arbejdet med strafferet i 36 år

Undervist i strafferet på jurastudiet siden 1978.

Har skrevet bøgerne ”Hvad må politiet?” og ”Dig og politiet”.

Har skrevet artikler i Ugeskrift for Retsvæsen.